Điện Thái Hòa là công trình kiến trúc quan trọng nhất trong Hoàng Cung triều Nguyễn. Đây là cung điện rộng lớn, uy nghi, tráng lệ bậc nhất còn lại ở Huế. Cùng với các di tích khác thuộc quần thể kiến trúc triều Nguyễn, Điện Thái Hòa được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tổng ...