Lăng Minh mạng là kiến trúc trang hoàng tuyệt đẹp, là một trong những lăng tẩm uy nghi, đường bệ nhất trong các lăng tẩm của vua nhà Nguyễn. Cho đến ngày nay, lăng Minh Mạng vẫn giữ nguyên được nét độc đáo, mang đậm màu sắc văn hóa Nho giáo. Lăng mộ hoàng đế Minh Mạng nằm ở đâu? ...