Cửu định Huế là tượng pháp để tượng trưng cho quyền lực thống trị của nhà nước quân chủ. Cửu định trong trong Hoàng thành Huế có khối lượng trên 22 tấn là một trong những hiện vật đặc biệt của triều đại nhà Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Việt Nam. Đôi nét về ...