Nếu bạn có sở thích tìm hiểu những cổ vật thì hãy đến bảo tàng cổ vật Cung Đình Huế. Nơi đây trực thuộc sự quản lý của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ở đâu? Bảo tàng nằm tại địa chỉ số 3, đường Lê Trực, thành phố Huế, ...