Hồ Tịnh Tâm là một di tích cảnh quan được kiến tạo dưới triều Nguyễn. Dưới thời vua Thiệu Trị đây được xem là một trong 20 cảnh đẹp đất kinh thành. Tuy cảnh sắc không còn như xưa nhưng hiện nay, hồ đã được cải tạo, tu sửa. Từ đó dần đón nhiều du khách đến tham quan khi ...